Restaurang

2022-04-10

Brödernas bryter ny mark inom restaurangnäringen – minskar svinn med hjälp av AI

Henrik Mattsson, vice vd Brödernas

Restaurangkedjan Brödernas lägger sig i teknikens framkant genom att börja använda artificiell intelligens för att minska matsvinn. Med hjälp av algoritmer som prognostiserar framtida råvarubehov tas optimerade inköpsförslag fram efter varje enskild restaurangs förutsättningar.

Att använda sig av artificiell intelligens är inte vardagsmat i restaurangbranschen, men det skrämmer inte Brödernas som har inlett ett nytt partnerskap med SaaS-bolaget Binary Brains.

”Brödernas har vuxit kraftigt under det senaste året. En stor del av tillväxten bygger på möjligheten att skapa en ekonomisk hållbar drift där varje nyöppnad enhet bidrar till expansionen. Vi har tillsammans med våra leverantörer Caspeco, Qvanti och Bazaro lyckats bygga en effektiv analytisk miljö som ligger till grund för framgången. Ett område som vi nu ser stor utvecklingsmöjlighet inom är att automatisera inköpen med hjälp av AI-teknologi från leverantören Binary Brains. Binary Brains är likt oss ett entreprenörsstyrt företag där allt är möjligt. Plattformen kommer att säkerställa ett minskat matsvinn och en starkare ekonomisk hållbar drift som tillåter oss att växa vidare och fortsätta från 76 till 110-120 restauranger innan årets slut”, säger Henrik Mattsson, vice vd, Brödernas. 

“Att ingå i ett samarbete med sådana otroliga visionärer som inte bara fokuserar på en kraftig expansion och en miljardomsättning, utan även satsar på helt ny teknik för att minska svinn, är väldigt givande att få vara en del utav. Och Brödernas blir även en del av vår vision om att demokratisera AI för verksamheter som inte har IT som sin kärnverksamhet. På det sättet accelererar vårt partnerskap således även digitaliseringsutvecklingen inom restaurangbranschen”, säger Anders Montén, account manager Binary Brains. 

Genom att integrera AI-baserade prognoser i Qvantis inköpssystem, där Brödernas i dag gör alla sina råvaruinköp, får restaurangerna automatiserade inköpsförslag baserade på förväntade förändringar i efterfrågan. 

“Qvantis verksamhet handlar i första hand om att bidra med faktabaserade beslutsunderlag för verksamheter inom besöksnäringen. Samarbetet med Binary Brains och Brödernas kring att använda artificiell intelligens för att skapa bättre beslutsunderlag för inköpsprognosen är därför ett otroligt spännande projekt. Det kommer att ge verksamheten helt nya möjligheter att optimera försörjningskedjan och bidrar till såväl minskat matsvinn som en förbättrad ekonomi”, säger Daniel Svensson, vd Qvanti.

Till grund för prognoserna ligger Brödernas egna försäljningsdata och receptur, tillsammans med extern data såsom väder-, evenemangs- och kalenderdata. Inköpsförslagen optimeras sedan utifrån önskat leveransschema och råvarornas hållbarhet, i syfte att minimera svinn och se till att så färska råvaror som möjligt används vid tillagning och servering.

Andra nyheter