Binary Brains

Academy

Inköpsförslag via mail

Inköpsförslaget skickas ut på din restaurangs ordinarie beställningsdagar och är anpassade till varje ordinare leveransdag. För att ändra order och leveransdagar behöver du i dagsläget höra av dig till Binary Brains support via hello-support@binarybrains.se. 

Saldo idag motsvarar det vi på Binary Brains har beräknat att ni borde ha i lager. Vi tar hänsyn till inventerat saldo, inköp, artikelns hållbarhet och förbrukning enligt det som registrerats i kassan. Detta saldo bör överenstämma med restaurangens faktiska saldo, men behöver inte stämma exakt överens. Om saldot däremot avviker mycket mot restaurangens saldo är det bra om ni uppdaterar saldot genom att göra en snabbinventering och sedan själva justera beställningsmängden. Länk till inventering finns ovan.
Notera att saldo idag alltid räknar med dagens leverans.

Beräknad åtgång finns med för att upplysa er om hur mycket som väntas gå åt mellan leverans och nästkommande leverans. I denna beräkning tar vi hänsyn till bl.a. historisk försäljning, väder och evenemang i närområdet till restaurangen

Detta är den mängd vi rekommenderar att ni ska beställa för att täcka det prognostiserade behovet mellan leverans och nästkommande leverans. Rekommenderad beställningsmängd inkluderar även en extra buffert som ser till att ni alltid har lite mer i lager, för att täcka oförutsägbara händelser och förändringar i efterfråga.

Inköpsförslaget skickas ut på din restaurangs ordinarie beställningsdagar och är anpassade till varje leveransdag. För att ändra order och leveransdagar behöver du höra av dig till Binary Brains support via hello-support@binarybrains.se. 

☝️ Viktigt att komma ihåg

1. Inventera noggrannt – ju noggrannare inventeringen utförs desto bättre koll har vi på restaurangens faktiska saldo.
2. Servera rätt mängd enligt recept
3. Registrera personalmat
4. Uppdatera saldot i inventeringsappen och justera själv beställningsmängden om det beräknade saldot avviker mycket mot ert faktiska saldo.

☝️ Vad innebär en gul och röd markering?

• Gul markering indikerar att påfyllning av artikeln redan är beställd, vilket förklarar varför vi rekommenderar en lägre beställning

• Röd markering ska uppmärksamma er på att ni antingen verkar ha ovanligt lite i lager och riskerar att gå slut innan nästa leverans, eller att saldot är ovanligt högt och att ni istället riskerar att behöva slänga mat baserat på produktens hållbarhetstid. I båda fallen uppmanar vi er att kontrollera saldot för produkten och säkerställa att vi har rätt saldo.

FAQ

I dagsläget räknar förslaget inte med bordsbokningar. Om ni har ett ovanligt högt antal bokningar så måste ni själva addera till föreslagen beställningsmängd. 

Om vårt beräknade saldo avviker mycket mot restaurangens saldo är det bra om du uppdaterar saldot i er inventering genom att göra en snabbinventering. Sedan ökar eller minskar du beställningsmängden med skillnaden mellan det beräknade saldot och restaurangens faktiska saldo. 

Inköpsförslaget bygger på avancerade AI-prognoser som räknar med många fler faktorer än en människa kan göra. Med i beräkningarna finns bl.a. mängder av historisk försäljning, väder och närliggande evenemang till restaurangen. Förslaget optimerar även en extra buffert för varje råvara baserat på mängder av faktorer, för att säkra upp mot oförutsägbara förändringar i efterfrågan. På så sätt ska du känna dig bekväm att lita på att förslaget. Däremot är det alltid bra att du som arbetar i restaurangen reflekterar över förslaget och även lägger till eller tar bort ifall din magkänsla säger så. 

Notis – v.0.8-beta

  • Denna mjukvaruversion är en betaversion och är fortfarande under utveckling. Vi uppskattar all feedback och bidrag från er för att hjälpa oss att förbättra produkten. Vänligen rapportera eventuella buggar och problem till vårt supportteam.

  • Denna version kan användas i mobil, ipad och dator, men visas just nu bäst i datorformat. 

Översikt

Översikten visar alla aktiva restauranger samt när de påbörjade och stängde senaste fullinventering. 

Current inventory

När en restaurang öppnas hamnar du i current inventory. Här visas alla de artiklar som vi arbetar med. I denna vy gör du ”snabb-inventeringar” – dvs. När du snabbt vill uppdatera saldot för enstaka artiklar.

Här talar du om ifall du tagit emot dagens leverans eller inte. Har du inte tagit emot dagens leverans så räknar det estimerade saldot inte med dagens leverans. Bockar du istället i att du har tagit emot dagens leverans så uppdateras det estimerade saldot och räknar med dagens leveras. 

Denna kolumn visar Binary Brains beräknade lagersaldo – vad som borde finnas i lager baserat på förbrukning från kassa. Denna siffra uppdateras dagligen men kommer först visas när vi börjar skicka ut inköpsförslagen.

Denna kolumn visar vad du senast inventerade lagersaldot till.

När du inventerar har du möjlighet att välja att inventera i kilo, liter eller paket (beroende på artikel). Artikelinformationen till vänster anger hur många ”units” det går på ett paket. 

Exempel för ”Picklad Gurka”: standardenhet är kg. I ett paket ingår det 7 kg. Detta innebär att 1 pkg = 7 kg. 

Full inventory

En fullinventering startar du genom att klicka på knappen ”start full inventory”. När du inventerat alla artiklar  trycker du ”save & close inventory” för att spara inventeringen.

Notera: När en fullinventering startats måste den slutföras innan snabbinventeringar kan genomföras.  

History

Under fliken history kan ni se alla snabb och fullinventeringar som gjorts samt när de genomfördes. 

FAQ

För att uppdatera saldot för endast en artikel så väljer du din restaurang under inventory, sedan i ”current inventory” så väljer du artikeln du vill inventera samt vilken enhet du vill inventera i.

Om du inte kan skriva in ett värde i inmatningsfältet för en artikel i ”current inventory” kan det vara så att du har en öppen fullinventering. Är detta fallet så måste fullinventeringen slutföras innan snabbinventeringen i current inventory kan göras igen. 

Hittar du inte svaret på din fråga på denna sida är du varmt välkommen att ringa, smsa eller maila oss på Binary Brains. 

Telefonnr: 0739530290
Mailadress: hello-support@binarybrains.se

Vänligen skriv i ämnesraden vilket företag du arbetar på samt vilken restaurang. 

Varningen är till för att guida dig att inventera i rätt enhet och att dubbelkolla att saldot verkligen stämmer. Ditt inventerade saldo jämförs med Binary Brains estimerade saldo, som baseras på inköp och försäljning. 

Har du inte börjat få inköpsförslagen är vårt estimerade saldo = 0 och du kommer få den varningen tills att vi börjat skicka ut förslagen. 

sv_SESV