Restaurang

2022-12-22

”AI hjälper oss skapa godare snabbmat utan skräp”

Johan-Jureskog-1024x683

Jureskogs vill förändra synen på vad snabbmat kan vara och är en av de första restaurangerna i Sverige att använda sig av artificiell intelligens för att minska svinn. Restaurangkedjan har nu tretton enheter och trampar ny mark i ett långsiktigt hållbarhetsarbete som ska utmana snabbmatjättarna och revolutionera snabbmatsbranschen.

“Vi vill förändra synen på snabbmat – hur den produceras och konsumeras. Vi utmanar oss själva i alla led, och i alla delar av upplevelsen. Hur vi bygger våra hus, var råvarorna kommer ifrån och hur vi lagar mat på ett effektivt sätt. Allt är viktigt, det handlar inte bara om smaken och maten”, säger Johan Jureskog, grundare av Jureskogs. 

Tillsammans med AI-bolaget Binary Brains ska de i ett unikt projekt inom besöksnäringen få färdiggenererade inköpslistor för sina råvaror gjorda av en algoritm. Det innebär att Jureskog kan förutse efterfrågan på varje råvara för att driva ökad lönsamhet och minska svinn. 

“Att ta rätt grepp kring hur vi bygger hållbara processer inom vår organisation har riktat vårt fokus mot nya och innovativa sätt att göra det på. Just nu tar vi ett sådant grepp om att minska svinn, något som är dåligt förekonomin, miljön och för våra gäster. För när vi säger att vi vill laga snabbmat utan skräp handlar det inte bara om rätt råvaror utan även om att använda så lite råvaror som möjligt och slänga minimalt, säger Erik Thulin – medgrundare och VD på Jureskogs. 

Han fortsätter: 

”Att förändra synen på snabbmat och ta upp kampen med snabbmatsjättarna är svårt nog. Att samtidigt driva innovation för att skapa framtidens snabbmat är nästan omöjligt. Därför är Binary Brains en drömpartner för oss, som kommer att ge oss tillgång till de resultat som AI genererar för att sänka våra inköpskostnader och minimera svinn”.

“Artificiell intelligens tillför helt nya möjligheter för restaurangsektorn att arbeta med manuella och tidskrävande processer och få resultat som faktiskt inte kan genereras på andra sätt. Ett konkret exempel och det vi gör här är att förutse efterfrågan på råvaror så pass träffsäkert att det sänker inköpskostnaderna markant, likväl restaurangernas svinn. Något som är viktigt av både klimatskäl då matsvinn är världens tredje största utsläppsbov och av lönsamhetsskäl, inte minst i dessa tider. Det är med stolthet och glädje som vi ingår i Jureskogs hållbarhetsarbete, samtidigt som vi tillsammans banar väg för helt nya arbetssätt inom restaurangbranschen”, säger Jacob Kihlbaum, vd och grundare Binary Brains

Andra nyheter