Vill ni halvera ert matsvinn och sänka era råvarukostnader?

Vi hjälper restauranger att minska matsvinn, överserveringar och bundet kapital i lager genom att optimera inköpen av råvaror.

20 +
Aktiva enheter

Ökad resurseffektivitet med hjälp av datadrivna inköp

Optimera era inköp för kommande efterfrågan med hjälp av automatiserade inköpsförslag som bygger på avancerade AI-prognoser.

Inköpsförslag för alla råvaror till alla era enheter

Förslaget tar hänsyn till inköp, saldo, förbrukning, event, väder och mycket mer i beräkningarna. Förslagen minskar  beroendet av erfarenhet och snabbar upp inköpsprocessen.

Få bättre insikt i svinn, överserveringar och låst kapital

Via rapporter och egen dashboard kan restaurangernas prestanda följas upp per enhet och råvarunivå. På så sätt kan restaurangernas unika utmaningar identifieras och åtgärdas.

Brödernas

Case story

”Brödernas har vuxit kraftigt under det senaste året. En stor del av tillväxten bygger på möjligheten att skapa en ekonomisk hållbar drift där varje nyöppnad enhet bidrar till expansionen. Genom att automatisera inköpen med hjälp av AI-teknologi från Binary Brains, säkerställer vi ett minskat matsvinn och en starkare ekonomisk hållbar drift som tillåter oss att växa vidare.”

Henrik Mattson

Vice VD, Brödernas

0 %

Mindre
inköpt mat

0 x

ROI baserat
på prognos

Brödernas ville få hjälp av Binary Brains för att minska sitt svinn samt frigöra kapital som regelmässigt var bundet i stora lager. Med hjälp av våra automatiska inköpsförslag har de utöver detta fått en mer effektiv inköpsprocess, mer funktionella lagerutrymmen samt snabbt kunnat identifiera och vidta åtgärder vid överserveringar. Inköpsförslagen skickas ut vid ordinarie inköpstillfällen via mail samt via integration till deras inköpssystem, Qvanti. Insikterna som tillhandahålls via mail och i vår dashboard gör det möjligt för restaurang och kökschef att själva ta kontrollen, vilket hjälper dem att minska svinn i realtid och öka sina restaurangers lönsamhet på ett aktivt och insiktsdrivet tillvägagångssätt.  

Optimerade inköp

Inköp och lagernivåer optimerade
för kommande efterfrågan

Automatiserade AI-prognoser som optimerar era inköp

Med kraftfulla AI-algoritmer optimerar vi restaurangers beställningsmängd vid varje inköpstillfälle. Varje restaurang och råvara har unika beräkningsmodeller som tar hänsyn till tusentals påverkande datapunkter, från både intern och extern data, vilket resulterar robusta prognoser med hög kvalitét och träffsäkerhet. 

Inköpsförslag med kraftfulla AI-algoritmer som motor, för alla era råvaror och restauranger

Tar hänsyn till tusentals datapunkter från intern och externa data

Vad som ska köpas, när det ska köpas. Vi håller koll.

Gå från smarta inköp baserad på magkänsla till intelligenta inköp baserad på data och optimera  dem till kommande efterfrågan och åtgång. Få förslagen levererat till er via mail, i vårt egna system eller integrerat i det system som ni redan arbetar och känner er bekväma med – ni bestämmer. Utöver fördelarna med minskat svinn och frigjort kapital förenklar våra förslag inköpsprocessen, frigör tid från er personal och minskar personberoendet för era enheter.

Förenklar och standardiserar inköpsprocessen

Frigör tid och gör processen mindre personberoende

Integrerat i ert system - leverans på era villkor

Ökad inblick, ökad kontroll

Få full inblick i varje restaurangs inköp och förbrukning på råvarunivå. Bli mer insiktsdrivna och ta kontroll över svinn, överserveringar, bundet kapital och restaurangens lönsamhet. Med månads- och veckovisa rapporter kan ansvariga ges insikter i hur de kan förbättra sin verksamhet samt följa upp fördjupade insikter per råvara i vår dashboard.

Ökad inblick i restaurangers inköp och förbrukning

Identifiera svinn, upplåst kapital och överserveringar

Uppföljning via rapporter och dashboard

Effektivisera inköpen och öka din vinstmarginal.

Our Core

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Vanliga frågor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Latest News

LinkedIn