E-handel

2021-06-23

Start-up förutser framtiden med AI – tar in tio miljoner från välkända affärsänglar

Binary Brains, Foto: Lena Larsson


© Lena Larsson

Att förutse hur försäljningen på ens sortiment kommer att se ut, antalet besökare i butik eller hur en nylanserad produktlivscykel kommer att bete sig är något som artificiell intelligens kan lösa. Det här har Binary Brains skapat en SaaS-tjänst för, med målet att hjälpa handeln bli mer lönsam och hållbar. Nu tar bolaget in tio miljoner kronor i riskkapital.

Örebro-bolaget som senast i maj vann det globala Digital Signage Awards tillsammans med Visual Art, har tagit fram en AI-motor som förutser ens efterfrågan, vilka produktlanseringar som kommer att slå samt antalet butiksbesökare. Bolagets Saas-tjänst används för automatiserad optimering via intelligenta prognoser och riktas mot dagligvaru-, detalj- och e-handeln.

Med nya investerare, bland annat Vida Nova Invest AB via Marcus Lindstedt, Anton Johansson på Grebban och Martin Börjeskog på Börjeskog Investment, kommer bolaget att fokusera på vidare produktutveckling och intensifierad försäljning.

“Jag tror starkt på Binary Brains vision om att hjälpa handeln optimera hela sin supply-kedja genom att bli experter på sin efterfrågan. Inom handeln saknas ett välpresterande prediktionsverktyg som förutser försäljning, antalet besökare och nylanseringars success-rate då prognostiseringsmetoderna enbart använder sig av historisk data. Binary Brains har lagt till hundratals levande datapunkter i sin AI-modell och kan förutse den ständigt förändrade efterfrågan med hög precision, en utmaning som inget bolag inom handeln ännu bemästrar”, säger Martin Börjeskog.

Prediktionerna kan konsumeras via det egna gränssnittet samt integreras i befintliga tjänster via API:er för att både hantera och addera dataflöden från olika källor, och automatisera optimeringar i realtid.

“Det viktigaste nyckeltalet för att optimera sin verksamhet är att känna till sin framtida efterfrågan, vilken om korrekt prognostiserad är en stark utgångspunkt för att skapa en mer hållbar handel. Vårt existensberättigande är att göra dessa insikter lika självklara och tillgängliga för alla konsumentinriktade verksamheter som väderprognosen är för småbarnsfamiljen”, säger Jacob Kihlbaum, grundare och vd på Binary Brains.

Inom dagligvaruhandeln misslyckas mellan 80-90 procent av alla nylanseringar på såväl den svenska som den europeiska marknaden. Det innebär att den nya produkten försvunnit från hyllan inom två år.

“Vår AI-modell kan förutse vilka produkter som kommer att bli lyckade nylanseringar med en 85-procentig precision, upp till mer än ett år innan den faktiska tidpunkten för lanseringen. Att komma åt detta problem är den heliga graal inom dagligvaruhandeln, och därför tror vi oss kunna hjälpa till att revolutionera hur dagligvaruhandeln jobbar med hela lanseringsprocessen”, säger Jacob Kihlbaum. 

Andra nyheter